Pph 21 Bagi Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas Adalah Pegawai Yang Hanya Menerima Penghasilan Apabila Pegawai Yang Bersangkutan Bekerja Berdasarkan Jumlah Hari Bekerja Jumlah Unit Hasil Pekerjaan Yang Di

Source/sumber : http://pajak-moell.blogspot.com/2013/01/pajak-pegawai-tidak-tetap.html